Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

V loňském roce spustila Linka bezpečí nový projekt pasivního poradenství

V loňském roce spustila Linka bezpečí nový projekt pasivního poradenství, jehož cílem bylo nabídnout zajímavou a poutavou formou informace, které pomohou dětem a mladým lidem zorientovat se v náročném tématu nebo problému a najít základní možnosti řešení. Tato forma pomoci je určená i pro děti, které se nedovolají nebo mají obavu se se svým problémem svěřit, případně se s ním setkávají ve svém okolí, u kamarádů, sourozenců atd.

„Děti v dnešní době vstřebávají informace prostřednictvím on-line světa, článků, postů, videí nejrůznějších forem a podob. Na Lince bezpečí na tento trend reagujeme, a to sérií krátkých, přibližně dvouminutových videí. Jejich obsah koresponduje s často se objevujícími tématy dětí využívajících služeb Linky bezpečí. Těší nás zájem o tuto formu pomoci a například video o sebepoškozování má momentálně přes 20 000 zhlédnutí. Videa jsou dostupná na www.linkabezpeci.cz a na Youtube Linky bezpečí“, uvedla Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.

Poslední novinkou je video „Rizika na internetu a sociálních sítích – nebuďte na to sami“. Téma internetu se na službách Linky bezpečí objevuje často. Děti a dospívající se setkávají s kyberšikanou, zneužitím intimních fotek, lákáním na schůzku, vyhrožováním. Někdy samy neodhadnou, co mohou na internetu zveřejnit a co už může někomu jinému ublížit. Často se jedná o velmi citlivá témata, narušení intimity. Děti se nejen bojí, ale i stydí.

Pro rodiče a všechny dospělé, kteří mají v péči dítě, je určený nový podcast s názvem Na tenké Lince. Jeho cílem je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Podcast je koncipován tak, aby posluchače provedl pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínil, co a proč se děje, a jak dál postupovat směrem k řešení. Každý díl se věnuje určitému tématu jako například závislost na mobilních telefonech a sociálních sítích, sebepoškozování, kyberšikaně nebo třeba sexuální výchově, ale také jak mluvit s dětmi o rozvodu atd. Podcast má v těchto dnech již přes 14.000 přehrání a je dostupný na stránkách služeb linkabezpeci.cz a rodicovskalinka.cz. Dalším zdrojem cenných informací je jistě Blog Linky bezpečí, kde jsou pravidelně uveřejňovány články odborného týmu, a to na adrese blog.linkabezpeci.cz. O jeho úspěchu jistě svědčí 88 621 čtenářů.

„Do budoucna bychom se chtěli zaměřit na další rozvoj aktivit v rámci pasivního poradenství, které nám umožní oslovit mnohem víc dětí“, dodala Soňa Petrášková.

Telefonní služba Linky bezpečí je dostupná zdarma, nonstop a anonymně na telefonním čísle 116 111. Rodičovská linka nabízí krizovou pomoc a základní sociální poradenství po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu: 606 021 021 (O2 operátor).