Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Ukliďme Brdy akce Národního geoparku Barrandien

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

22. května začíná Týden geoparků v ČR při této příležitosti Národní geopark Barrandien společně s největší facebookovou skupinou pro Brdy připravil úklidovou akci.

Omezení, vyhlášená v souvislosti s pandemickou situací, přivedla do přírody spoustu návštěvníků. Mnozí z nich neznají základní pravidlo, že to, co si do přírody doneseme, to si z ní zase odneseme. V CHKO Brdy zůstaly po návštěvnících viditelné stopy v podobě odpadků, zvláště na frekventovaných místech a cestách. Odpadky kazí estetický dojem, hyzdí přírodu a jsou výpovědí o nízké kulturní úrovni těch, kteří je tam zanechali.

Ti, co přírodu navštěvují často, milují a respektují ji, se nyní snaží odstranit následky nezodpovědných návštěvníků naší nejmladší CHKO. Proto Ekologické centrum Orlov o.p.s. společně s facebookovou skupinou CHKO Brdy vyhlásili úklidovou akci „Ukliďme Brdy“ na 22. května 2021. „Akce je pořádána s vědomím Správy CHKO Brdy a zahajuje Týden geoparků ČR v Národním geoparku Barrandien,“ uvádí ředitel ekocentra Jan Ruml.

Díky aktivním členům facebookové skupiny CHKO Brdy a Národnímu geoparku Barrandien se podařilo zajistit pomoc dobrovolníků a materiálu pro úklid. „Akce našla podporu u dalších subjektů v regionu, kromě Destinační agentury Brdy, města Příbram, městyse Jince a obce Strašice ji podpořil materiálně a technicky i největší lesní hospodář v regionu, Vojenské lesy a statky s.p.,“ uvedl správce facebookové skupiny CHKO Brdy Pavel Čámský.

Zájem dokazuje, že je v naší zemi hodně těch, kterým není lhostejný stav naší přírody a osobním nasazením se dobrovolně o jeho zlepšení zasazují. „Úklid proběhne na 22 různých trasách a od odpadků se vyčistí 230 km cest a cyklotras a Destinační agentura Brdy věnuje každému dobrovolníkovi jako symbolickou pozornost aktuální turistickou mapu Brd v měřítku 1:30.000,“ říká ředitel Národního geoparku Barrandien Luboš Gardoň.

Pokud i vy máte zájem a chuť se zapojit do úklidu Brd, můžete se přihlásit prostřednictvím facebookové skupiny CHKO Brdy nebo na mail geoparkbarrandien@eco-centrum.cz. Věříme, že pán a vládce Brd, dobrý duch Fabián, nám na sobotu zajistí příjemné počasí a dobrou náladu.