Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Evropská mládež debatuje o našich problémech

Již téměř dva měsíce se po večerech a během víkendů virtuálně proškolují v debatách a diskusích o problémech, jako je všeobecná mediální gramotnost, dezinformace, populismus, migrace, změna klimatu a politiky Evropské unie. Kdo? Mladí lidé, studenti a účastníci mezinárodního debatního projektu Debate Your Issue. Ten probíhá v rámci programu Erasmus+ a původně sliboval českým, lotyšským, litevským, belgickým a polským středoškolákům možnost cestovat po Evropské unii, setkávat se s vrstevníky a učit se tomu, co je pro současné mladé lidi tak důležité: hovořit na veřejnosti, neverbálně komunikovat, překonat ostych, bránit svůj názor, a zároveň naslouchat druhým a také získat nové kontakty a učit se v multikulturním týmu. S ohledem na celosvětový průběh pandemie covid-19 však bylo jasné, že z fyzického setkávání a debat tváří v tvář nebude nic.

„Přesun velkého mezinárodního projektu do digitálního prostředí v průběhu pandemie sice představuje výzvu, není to ale nic nemožného,“ komentuje Zuzana Hubková, vedoucí projektu Debate Your Issue z Goethe-Institutu v České republice: „Každá virtuální hodina a setkání mladých lidí potvrzuje životaschopnost myšlenky, z níž projekt vychází, a smysluplnost jeho poslání – tedy pomoci mladým lidem zformulovat své stanovisko a argumentačně ho obhajovat, a zároveň přijímat názory druhých, kriticky vyhodnocovat informace, jež jsou k dispozici, a porozumět procesům rozhodování a tvorby politik v Evropě. Jsou to všechno zásadní dovednosti a zkušenosti, které se mladým lidem budou v běžném životě a diskusích v práci, při studiu či na konferencích a veřejných schůzích i při činnosti v nevládních organizacích, a možná i v nejvyšších evropských orgánech hodit. Generace, ideje a dovednosti se mění a budoucnost Evropy je právě v rukou dnešních mladých,“ dodává Zuzana Hubková.

I přes to, že nyní debatují v online prostředí, oceňuje řada zapojených studentů fakt, že získávají cenný vhled do teorie debatování a do konkrétních politických témat a že obohacují slovní svou zásobu v angličtině. Pro jiné je motivačním faktorem hlubší práce s mediálními rešeršemi a daty evropských orgánů a následně možnost vyjádřit svůj názor. Školení bude probíhat až do jara 2021 a – v případě pozitivního vývoje pandemické situace – na něj naváže mezinárodní soutěž a v ideálním případě i závěrečná konference konaná již mimo digitální prostředí v Bruselu.

* Vzhledem k pandemii covid-19 může v projektu dojít ke změnám.

O projektu Debate Your Issue:

Za mezinárodním debatním projektem mládeže stojí: Mediawijs (belgické Vlámské centrum pro digitální a mediální gramotnost), Goethe-Institut Česká republika, Lotyšská národní knihovna, Litevská mezinárodní asociace absolventů debatních programů pro mládež , Kolegium Europy Wschodniej (polské Východoevropské kolegium), Novo kulturno naselje (srbská Nová kulturní společnost). Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+.