Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Český Google na odpadky existuje a pomůže vám od odpadu

Celých 150 roků trvalo, než jsme dostali uspokojivou odpověď na již klasickou nerudovskou otázku “Kam s ním?”. A to díky novému projektu brněnského spolku Ukliďme Česko a jeho aplikaci “Kam s ním”, která dává odpověď jasnou a stručnou…

Situace se totiž za 150 let nijak zásadně nezměnila a letité “Kam s ním?” řešíme dodnes, mnohde se nám vrací v podobě černých skládek, pneumatik odložených v příkopu, či ledničky pohozené u lesa… To je však zhola zbytečné. Aplikace poradí, kde můžete legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak vytříděný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. A nejen to. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru, včetně možnosti navigace na tato místa. “Tam, kde jsou k dispozici data o kontejnerových stáních na tříděný odpad, například v Praze, či Brně, lze tato místa jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která obsahuje celkem přes 50 000 odběrných míst a další budou průběžně přibývat,” sdělil autor aplikace Miroslav Kubásek.

A nejen velké odpady řeší tato aplikace. Nově v ní naleznete i veřejné popelníky, kam můžete vhodit nedopalek cigarety či spotřebovanou tabákovou náplň. Jako první byly do aplikace zaneseny designové nerezové popelníky nainstalované letos v Karlových Varech, městě, které se vloni rozhodlo stát se prvním tzv. Městem bez kouře v České republice.

“Karlovy Vary nadále pokračují v projektu nazvaném Město bez kouře, ten byl zahájen v našem městě v roce 2019. Vedle výzev a nabídek pomoci kuřákům s odvykáním tohoto zlozvyku jsme nyní přišli s úplnou novinkou. Po městě, zatím především v obchodně správním centru, jsme nechali rozmístit speciální odpadkové koše z nerezové oceli, do kterých mohou kuřáci odhazovat nedopalky ze svých cigaret,” uvedla primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

Magistrát města spolupracuje na organizační i finanční realizaci projektu Město bez kouře s řadou subjektů, mimo jiné i s karlovarskou Asociací hotelů a restaurací ČR. “Čisté město bez odpadků i nedopalků na chodnících patří k lázeňské kultuře, kterou chceme podporovat. Nabídli jsme proto paní primátorce také jednání o cestách k doplnění městského mobiliáře, který by pomohl k tomu, aby více nedopalků skončilo v koších a nikoli na chodnících či v okolí zastávek městské hromadné dopravy,” doplnil Jan Kronika z karlovarské Asociace Hotelů a restaurací ČR.

Slovo dalo slovo a jednou z prvních aktivit, podporujících projekt Město bez kouře, byl podpis Memoranda o spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky a společnosti Philip Morris ČR a.s. Tabáková firma poskytla finanční prostředky na nákup téměř čtyř desítek popelníků, které byly následně v lázeňském centru osazeny.

Jedině mlíkařka může pomoci? To platilo za dob Jana Nerudy v 19. století. Nyní je zde pro vás “český google na odpadky”, který naleznete na www.KAMsNIM.cz