Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Kvůli pandemii klesla psychická pohoda i pracovní výkonnost zaměstnanců, ukázal průzkum. Firmy zavádějí terapii jako benefit

Průzkum neziskové organizace #delamcomuzu zkoumal dopady pandemie na psychickou pohodu v práci, a její vliv na pracovní výkon. Téměř 70 procent zaměstnanců uvádí zhoršení psychické pohody v práci kvůli pandemii covid-19, z manažerů toto ve svém týmu pozoruje dokonce 75,74 procenta respondentů. Zhoršení pracovní výkonnosti kvůli pandemii uvádí téměř polovina zaměstnanců, negativní vliv na motivaci pak 57,86 %. Zhoršení práce v týmu pociťuje 53,32 procenta zaměstnanců.

Psychické problémy mají přitom enormní vliv na pracovní výkon i bez mimořádné pandemické situace. Největší dopad má podle průzkumu stres – 73 procent zaměstnanců uvedlo, že má velmi velký, velký nebo střední vliv na jejich výkon. Další v pořadí bylo vyhoření (50 procent), úzkosti (45 procent) a osobní problémy (43 procent).

34, 4 procenta zaměstnanců přitom zažívá v práci denně zvýšený stres, dalších 36,9 procenta jednou či několikrát týdně.

Velmi vysoká jsou také čísla u vyhoření. Více než polovina respondentů průzkum uvedla, že už někdy vyhořeli, 22 procent dokonce několikrát.

Za pozornost stojí také fakt, že alespoň jednou vyhořelo téměř 38 procent respondentů do 30 let. U respondentů do 40 je to 52, 17 procent. „S vyhořením se ve své praxi skutečně setkávám čím dál častěji, příčinou obvykle bývá přemotivovanost. Naštěstí se o duševním zdraví začíná stále více mluvit i v médiích a také díky tomu hodně lidí přijde přijde relativně včas, ve fázi, kdy se s tím dá v terapii dobře pracovat,“ říká psychoterapeut a zakladatel portálu Terapie.cz Pavel Pařízek. „Také využívání home office, které se významně rozšířilo v posledních letech i díky covidu, zvyšuje nároky na rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Pokud má člověk problém práci doma zavřít, může to vést rychle k vyhoření. Více to pozoruji také u mladých lidí a absolventů, kteří mají nadšení do práce, chtějí sbírat zkušenosti a vybudovat si pozici,“ dodává psychoterapeutka a spoluzakladatelka Terapie.cz Eva Kozáková.

Většina firem se na situaci snaží reagovat a během pandemie zavedla řadu změn, které mají na duševní zdraví zaměstnanců dopad. Mezi nejčastěji zmiňované změny v této oblasti patří např. vzdělávání v oblasti duševního zdraví a well-beingu, terapie pro zaměstnance, krizová linka či podpora online setkávání.

O benefity v oblasti duševního zdraví je přitom mezi zaměstnanci vysoký zájem. Terapie se dokonce zařadila na druhé místo v seznamu benefitů, které firma dotazovaným nenabízí, ale měli by o ně zájem (62,5 procent). Před tímto benefitem skončilo jen pěkné prostředí a relax zóny (64,5 procent). Dále pak edukativní obsah v oblasti duševního zdraví (54,5 %) a podpora osobního rozvoje (55 procent).

Největší zájem o psychologa či terapeuta jako firemní benefit byl přitom ve skupině respondentů do 25 let – z nich přes 71 procent uvedlo, že by tento benefit uvítali, ale firma jej nenabízí.

Téměř 40 procent dotazovaných uvedlo, že by psychologa nebo terapeuta určitě využili, pokud by to jejich firma nabídla jako benefit. Dalších 32 procent by o tom uvažovalo, u 12 procent by panovaly obavy, že se o jejich terapii dozví kolegové nebo nadřízený. „Tyto obavy však nemusí lidé mít – psychoterapeuti dodržují striktní mlčenlivost a i v případě, že je terapie úplně nebo částečně hrazená zaměstnavatelem, nikdo z firmy se nedozví, který zaměstnanec ji využívá. Firma dostane vždy jen anonymizované výkazy a zpětnou vazbu. Pokud se člověk sám nerozhodne o svou zkušenost s terapií podělit, nikdo se nic nedozví,“ říká Pařízek.

Průzkumu se zúčastnilo se celkem 881 respondentů. Probíhal na sociálních sítích v období srpna 2021. Respondenti odpovídali prostřednictvím on-line dotazníku skrze sociální sítě Facebook, LinkedIn, Instagram a Twitter.

ikona Výsledky průzkumu Péče u duševní zdraví ve firmách

Nezisková organizace #delamcomuzu vznikla v roce 2020 v reakci na složitou situaci v jarní vlně koronaviru. Stovky terapeutů poskytovali po celé jaro zdarma psychologickou pomoc pracovníkům v první linii, ale i všem ostatním, na které krize dolehla. Na podzim pak spustila portál Terapie.cz, který usnadňuje lidem najít toho správného psychoterapeuta. Sdružuje 100+ ověřených terapeutů, ze kterých si může každý snadno vybrat dle svých preferencí. Pomáhá také firmám, které mají zájem se starat o psychickou pohodu svých zaměstnanců. Zároveň poskytuje terapeutickou pomoc i lidem, kteří by si ji nemohli dovolit, a to díky sbírce #hlavunadvodou.