Začala výstava Krásné práce

Projekt Krásná práce počtvrté otevřel stejnojmennou výstavu, která se věnuje živým lidovým řemeslům a jejich tvůrcům. V prostorách Galerie 1 tak vystavuje do 26. listopadu produkty, které vznikly řemesly často na pokraji zániku jako jsou pasířství, pletení z orobince nebo loubku, soustružení hraček a další. Letošním záměrem přehlídky je předat starou řemeslnou znalost mladé generaci. Projekt se proto spojil se studenty ateliérů produktového designu čtyř vysokých uměleckých škol a vystavuje unikátní soubor více než 40 předmětů, které studenti vytvořili společně s mistry tradičních řemesel. Návštěvníci mohou obdivovat také kolekci, která vznikla v kooperaci řemeslníků s renomovanými českými designéry, jako jsou Liběna Rochová, Jiří Pelcl, Hana Zárubová a studio Vrtiška & Žák. Po skončení bude výstava díky Českým centrům prezentovat tradici českého řemesla v galeriích po celém světě. Součástí přehlídky jsou workshopy, komentované prohlídky a obchod. Výstava je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014-21, z programu Kultura.

 

Již třetím rokem představuje přehlídka Krásná práce široké veřejnosti tradiční lidová řemesla a produkty vyrobené českými řemeslníky. Nově se však zaměřuje hlavně na propojení tradice a inovace.

„Oslovili jsme významné české designéry, kteří vytvořili pro řemeslníky návrhy nových výrobků. Když jsem Liběnu, Jiřího, Hanu i Vladimíra a Romana oslovila, všichni nadšeně se spoluprací souhlasili. Chápou to jako gesto podpory českého řemesla. Rádi bychom prezentovali tuto spolupráci především jménem řemeslníků, nesmírně šikovných mužů a žen. Jejich práce bude nyní díky této kooperaci více vidět a přiblíží se mladé generaci,” říká Klára Hegerová, autorka projektu Krásná práce. 

 

Speciální kolekce, vznikající ve spolupráci známých designérů a řemeslníků, obsahuje letos tři typy produktů a nese název Krásná spolupráce. Představí svítidlo pletené z vrbového proutí, které vytvořili košíkář Petr Král s designérem Jiřím Pelclem. Dále návštěvníci mohou obdivovat oděvy z vlny, získané z beskydských ovcí, vzniklé ve spolupráci Manufaktury Besky s módní designérkou Hanou Zárubovou, lýkové tašky mistra zpracování lýkových a slaměných doplňků Františka Koudelky, které vyrobil podle návrhu módní designérky Liběny Rochové. Ta také navrhla oděv z ručně tkaného kanafasu výtvarnice Evy Jandíkové.

Krásná práce do projektu zapojila nejen přední designéry, ale také studenty vysokých uměleckých škol. Ti navrhli více než 40 nových produktů, které jsou vyrobené tradičními technikami, jako je keramika, košíkářství, brašnářství či pasířství. Do spolupráce se zapojili studenti fakult designu a výtvarných umění čtyř partnerských univerzit z celé České republiky – UMPRUM, UJEP, VUT a UTB.