Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Designblok se po loňské premiéře vrací do Gabriel Loci. Proběhne i v Uměleckoprůmyslovém museu

Hlavním výstavním místem Designbloku 2021 bude, stejně jako v minulém roce, Gabriel Loci na pražském Smíchově. Program festivalu se ale letos rozšíří o nové místo na Starém Městě – novinkou letošního ročníku je výstavní projekt nazvaný RENESANCE 21, který návštěvníky zavede do Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). 23. ročník největšího českého festivalu designu a módy proběhne od 6. do 10. října 2021. Tématem, které tradičně propojí jednotlivé části festivalu, bude letos ŠTĚSTÍ.

Loni měl Designblok v Gabriel Loci premiéru, letos se do členitých prostor bývalého beuronského kláštera vrací a budova v Holečkově ulici bude určena pro výstavy novinek designérů, škol, galerií, výrobců a prodejců. Kromě prostoru Gabriel Loci, kde bude umístěno Superstudio, Openstudio, Designérie a v kostele i Art House, se pořadatelé rozhodli otevřít výstavní dům RENESANCE 21, který představí české projekty splňující kritéria kurátorského výběru. Dům RENESANCE 2021 bude umístěn v budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která je součástí genia loci budov umění a ducha Palachova náměstí.

Ve dvou patrech muzea budou vystaveny projekty českých designérů a výrobců, kteří kladou velký důraz na vynikající design a stejně tak na řemeslné zpracování svých výrobků. Kromě jednotlivých expozic předních českých designérů a výrobců bude součástí RENESANCE 21 také výstava Masters. Zde budou formou „obrazárny“ vystaveny jednotlivé ikony současné české produkce. Tato část bude určena zejména pro výrobce, kteří vlivem pandemie museli odložit vývoj řady novinek, ale jejich kolekce z posledních let obsahují mimořádné kusy, které stojí za to si připomenout a ukázat je v kontextu vynikajícího designu a řemesla široké veřejnosti, stejně jako výrobky, které jsou dosud ve fázi prototypu.

V novorenesanční budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jehož posláním je schraňovat a prezentovat poklady českého uměleckého řemesla a designu, tak budou k vidění výstavy současného českého designu, které představí produkty mající předpoklady stát se v budoucnu, díky svému vynikajícímu uměleckému a řemeslnému zpracování, součástí sbírek této významné instituce. „Jsme velice potěšeni, že letos můžeme otevřít renovované muzeum i pro část Designbloku a doufám, že zvolené téma bude zde plně rezonovat, jak renesance, tak štěstí, obé potřebujeme i jako společnost!“ říká ředitelka UPM Helena Koenigsmarková.

Tématem, které tradičně propojí jednotlivé části Designbloku, bude letos ŠTĚSTÍ. „Uplynulý rok byl velmi složitý. Jedno však nabídl beze sporu – čas na přemýšlení. A obnažil touhy staré jako lidstvo samo – touhy po štěstí, po zdravém a naplněném životě. Vyvolal otázky, zda žijeme správně a naplno. Zda jsme šťastni. A Designblok nemůže stát stranou tohoto přemýšlení. V roce 2021 se bude zabývat právě hledáním štěstí. Budeme sledovat trendy, které jsou v designu jasně patrné – návrat k přirozenosti, k přírodě, k člověku a jeho potřebám,“ vysvětluje ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

Optimismus, opravdovost. Obnova. Renesance hodnot lidskosti, hledání štěstí, návratu k sobě samému svým potřebám. To jsou hodnoty, které design může pomoci přinést. Jeho součástí je také čím dál častěji sebevyjádření a personalizace.

Pořadatelé Designbloku věří, že druhá polovina roku 2021 bude obdobím začínající obrody. Renesancí lidských měřítek. Lidé se musí vrátit k sobě samým, k vlastní odpovědnosti, k životu, který nebude odtržen od přírody, humánního přístupu k ostatním, od soucitu a komunitního uvažování. Velkým trendem v současném designu je takzvaný biofilní přístup. Člověk hraje klíčovou roli v tvorbě věcí a budov. Důležité je propojení s přírodou, tedy i uprostřed města musí mít člověk v práci nebo doma možnost se do kontaktu s rostlinami a přírodou obecně dostat. Kvůli kvalitě životního prostředí i kvůli psychickému stavu. Důležitá jsou měřítka, ve kterých člověk žije a materiály, ze kterých jsou vyrobeny nebo postaveny věci, které užívá. To vše je součástí biofilního designu. Design v sobě čím dál častěji nese biomimikry – tedy jeho strategií je imitace forem, které se nachází v přírodě.

„Design je pro renesanci kvalitního života velmi důležitý. Pro funkčnost věcí, kterými se obklopujeme. Pro krásu prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém budou vyrůstat další generace. Design dokáže pomoci řešit problémy, vyvádět z krizí. Přispět k lepšímu řešení při výrobě, nebo při užívání. Design musí být tvořen lidmi pro lidi. Designblok bude hledat štěstí. Renesance našich životů přichází,“ doplňuje Jana Zielinski.

Přihlašování na 23. ročník Designbloku je pro designéry a firmy spuštěno online do 15. června 2021. Do expozice výstavního domu RENESANCE 21 se nelze přihlásit. Výstavní projekty budou vybrány kurátory Designbloku.